hot N I E U W S
Sociale Innovatie wissel
Trofee uitgereikt!

news N I E U W S
Het Blote Voeten Pad:
spannende ontdekkingsreis
 

Het -Blote Voeten Pad- in De Doorbraak

Met als uitgangspunt de mooie droom van iemand van de “stichting het Bewaarde Land” is er in de Doorbraak een begin gemaakt met het aanleggen van het Blote Voeten Pad. Een spannend pad tussen de struiken als een ontdekkingsreis voor de blote voeten. Over houtsnippers, over grind, zand, metaal, omhoog met de boomstammenhelling, naar beneden via de rotsblokkentrap. Ontdek het binnenkort zelf maar!

Met hulp van studentenvereniging Minerva, met Centocor (bedrijf uit omgeving Leiden die met 15 personeelsleden komt klussen) en met stichting Binnevest wordt er al hard gewerkt aan de realisatie. In de toekomst zal de veegploeg+ het blote voetenpad wekelijks onderhouden. Al met al een leuke samenwerking. Zo ook met de ontwerpster, Suzanne van Ginneken, die bijvoorbeeld ook de speeltuin van de Vogelwijk en het plan van het Oosterpark heeft uitgewerkt.

Het pad loopt ruwweg door en langs de groenstrook langs het water, binnen de hekken, en bevat o.a. diverse hellingen, een wilgentakkentunnel, verschillende ondergronden (houtschors, tegels met knikkers erin, metaalplaat, zand, grind, een stenen trap met rotsblokken/flagstones, een helling van boomstammetjes en, voor de lekkerste vieze voeten, een echte leem/modderbak.

Streven is om op woensdag 16 september het blote voetenpad officieel te (laten) openen, in combinatie met een feestelijke kinderspelmiddag.
Hierbij zal ’s-middags de spelenkar van Nuso aanwezig zijn, assistentie door vrijwilligers van Centocor, en omstreeks 15.00 uur een opening door Pieter Kos. Dit alles in aanwezigheid van o.a. Bewaarde Land, gemeente Leiden, Milieudienst West (mede-organisator platform bio-diversiteit), ideewinkel, veegploeg st. Binnenvest en natuurlijk heel veel kinderen. Tot dan!


Een nieuwe speeltuin.

Speeltuin de Doorbraak in het Katoenpark wordt geconfronteerd met grote veranderingen.
Binnen korte tijd zal het Lakenplein worden bebouwd met waarschijnlijk woon-zorg appartementen en zal er op de plaats van het kantoorgebouw van de Meelfabriek een torenflat verrijzen. Vooral bij de ontwikkeling van het Meelfabriekterrein heeft architect Zumtorn de speeltuin gezien als een integraal onderdeel van zijn
plannen, maar dit niet verder uitgewerkt.

Het bestuur van de speeltuinvereniging is van mening dat ze deze ontwikkelingen niet kan negeren. Aan twee kanten van de speeltuin zal voor honderden miljoenen aan woningen worden ontwikkeld die uitkijken op de speeltuin. De speeltuin wordt hierdoor een belangrijke plek in de woonomgeving van honderden nieuwe wijkbewoners. De waarde van de leefomgeving komt tot uitdrukking in de prijs die er voor wonen betaald wordt. Een attractieve speeltuin kan daarom worden gerealiseerd door samen te werken met de partijen die onze buurt gaan ontwikkelen.

afb-1

U kunt ook zelf reageren op het ontwerp. Klik HIER.

Nu is de speeltuin al een ontmoetingsplek voor jong en oud, maar de nadruk ligt daarbij op kinderen tot 10 jaar. Het bestuur van de speeltuinvereniging wil dit graag verbreden. Het zou verkeerd zijn als zo'n belangrijk stukje groen wordt gemonopoliseerd voor kleine kinderen, dat kan en moet beter.

De speeltuin moet een ontmoetingstuin worden voor jong en oud, waarbij het kind niet centraal staat maar wel de sociale veiligheid van alle buurtbewoners. De speeltuin is nu een veilig eiland in een onveilig stukje buurt. Al eerder heeft de wijkvereniging Tussen de Rijnen zijn zorg uitgesproken over de sociale veiligheid van het Meelfabriekontwerp. Door het veilige speelconcept te verbreden kan een veiligere buurt ontstaan. Het moet een integraal onderdeel zijn van de Ankerpark-Meelfabriek-Katoenpark as. Op deze manier willen wen een veilige recreatie plaats creëren voor alle buurtbewoners.   De beschikbare ruimte is beperkt waardoor efficiënt gebruik van de ruimte een ander onderdeel van het project moet zijn.

Designbureau van Ginneken is in opdracht van de bewonersorganisaties en de speeltuinvereniging eerst gaan praten met de buurtbewoners. Op basis van deze gesprekken in een ontwerp tot stand gekomen.

De bewonersorganisaties stellen voor om dit park te laten inrichten en beheren door een nieuwe stichting waarin alle betrokkenen zitting nemen. Deze stichting kan dan extern geld aantrekken voor de maatschappelijke en culturele functies van het park.

OOSTERPARKONTWERP

In het ontwerp voor het park zijn vier parken te vinden met een eigen thema. Het gaat hier om de thema’s werken, spelen, reflectie en cultuur die samen symbool staan voor het hele leven. De begraafplaats aan de Groenesteeg, speeltuin de Doorbraak en het Ankerpark vormen samen met het gebied rond de meelfabriek een nieuw park, voorlopig het Oosterpark genoemd. Het park is een park van het Leven.

1- De begraafplaats Groenesteeg  ligt naast het Katoenpark en is een weinig gebruikte maar erg mooie omgeving voor bijvoorbeeld een wandeling. Enige jaren geleden is deze gerestaureerd en de toegang ligt op dit moment  wel verscholen.  Het zou goed zijn als deze prachtige begraafplaats meer toegankelijk wordt voor wandelend publiek.

2- Speeltuin de Doorbraak ligt in het Katoenpark. De hekken die dit gebied veilig houden voor kinderen zouden moeten verdwijnen, waarbij de veiligheid voorop blijft staan maar de toegang verbeterd wordt.  In het plan komt er veel natuurlijke speelruimte. Ook een theehuis en bootjes vinden we terug in de nieuwe speeltuin. Zelfs een klein zwembad met singelwater.

3- In het gebied rond de Meelfabriek ontstaat een nieuwe publieke ruimte, als entree voor de verschillende toepassingen.

4- Het Ankerpark ligt ten Noorden van de Meelfabriek. Gasten van het Meelfabriek-hotel zullen ‘s avonds wandelen door het park.  Bewoners van de luxe appartementen kijken erop uit en wijkbewoners,  van jong tot oud, gebruiken het park om te ontspannen; voor spel en recreatie. Het meest opvallende in het voorstel is een spectaculaire oprolbrug naar de Zijlpoort toe. Ook vinden wij hier een beeldentuin. De jongeren uit de wijk zochten een verzamelpunt, zonder overlast te geven. Dat kan gevonden worden door een ruimte te creëren in de wal van het Ankerpark. Aan de oostkant hiervan komt aan de singel een relaxruimte voor jongeren.

U kunt ook zelf reageren op het ontwerp. Klik HIER.

Het ontwerp voor het nieuwe Oosterpark smeedt deze vier gebieden aan een tot een groene,  hippe en prettige omgeving waar alle bewoners zich thuis voelen.Sociale Innovatie wissel Trofee uitgereikt!

Sociale innovatie is belangrijk. Het gaat erom dat mensen zich tot elkaar verhouden en dat ze in een snel veranderende wereld daarvoor nieuwe vormen gaan vinden. Elke sociale innovatie wordt mogelijk gemaakt door enkele personen die zich met hart en ziel inzetten voor een onderwerp, een plek, een herinnering. Het zijn deze pioniers die in het zonnetje gezet moeten worden.

De Sociale Innovatie wissel Trofee is ditmaal uitgereikt aan Marco van Duijn, woordvoerder van de Vrijplaats Koppenhinksteeg te Leiden. In de bijlage bij dit bericht treft u de motivatie aan waarom deze prijs thans aan hem wordt uitgereikt.

De Sociale innovatie wisseltrofee wordt steeds na drie maanden doorgegeven aan iemand die het verdient. De estafette is begonnen op het nationale congres voor Sociale Innovatie dat op 26 juni 2007 in Huissen werd gehouden.

 

http://www.buildingsociety.nl

 

up


Een nieuwe website

Na veel jaren van onvermoeibare inzet heeft Hans Ranselaar de komende tijd geen gelegenheid om zich intensief bezig te houden met de Doorbraak. Dus ook het stokje van de website is overgedragen. Het zal een hele klus zijn om de website op het niveau te houden wat we van Hans kennen.

Daarom hebben we een eenvoudigere website opgezet. Zoals bij alle nieuwe zaken zitten er vast een heleboel kinderziektes in. Mis je iets of werkt iets niet goed laat het ons even weten via email.

In ieder geval willen we Hans heel erg bedanken voor alle jaren van geweldige inzet en hopen dat hij tijd zal kunnen vinden om ons regelmatig nog te helpen.

 


Op zoek naar een penningmeester / secretaris

De speeltuinverenging zoekt een nieuwe penningmeester en/of secretaris. Deze functie kan in overleg worden ingevuld en kost een paar uur vrijwilligerswerk per week. Het helpt de kinderen in de wijk enorm.

De taken van de penningmeester zijn natuurlijk het beheer van het geld, zoals het innen per acceptgiro van het abonnementsgeld. Secretaris schrijft brieven en jaarverslagen.

 

Wilt u ook graag meewerken aan een beter speelklimaat in onze buurt, neem dan even contact op met de voorzitter Ton Duijndam  (0651231633).

Alle hulp is welkom!

 

functies