Word vriend

Het ontwerpen en het aanleggen van de nieuwe natuurspeeltuin kost geld. Maar daarbij houdt het niet op. Denk alleen al aan al het groen en de bomen die elk jaar moet worden bijgehouden en verzorgd, schoonmaak van het water, beheer en groenonderhoud, diverse reparaties en de verzekeringen die nodig zijn. Om de natuurspeeltuin goed te beheren en te onderhouden, hebben we dus zeker ook jouw financiële steun nodig.

Wil je een steentje bijdragen? Doe dan een eenmalige donatie of word vriend door middel van een jaarlijkse donatie. Bedrijven die willen sponsoren zijn uiteraard ook zeer welkom! Je bedrijfslogo komt dan hier op onze website te staan.

Doneer eenmalig of word vriend door jaarlijks een bedrag naar keuze over te maken naar IBAN NL37INGB0006493504 ten name van Speeltuinvereniging de Doorbraak, Leiden

De vereniging en de kinderen danken je van harte!