Wie wij zijn

De Doorbraak is een speeltuinvereniging met leden en een bestuur. Het bestuur beheert samen met vrijwilligers de speeltuin. Ook het bestuur werkt vrijwillig, zonder enige betaling. Het bestuur bestaat uit werkende ouders uit de buurt met jonge kinderen die vaak komen spelen in de speeltuin. Daarom is het bestuur oprecht betrokken met de speeltuin en haar leden.

Bestuur

  • Peter Berkvens: Voorzitter & fondsen

  • Jenny Wong: Secretaris, PR & websitebeheer

  • Manja Vollmann: Penningmeester & ledenadministratie

  • Patty Goumans: Evenementen, ledencommunicatie & fotografie

  • F. P.: HR & beheer

Bestuur van Speeltuin vereniging de Doorbraak

Wat doet het bestuur?

Ben je benieuwd wat het bestuur doet voor de vereniging? Het antwoord is ‘een heleboel‘!

Wij helpen onze vrijwilligers om de speeltuin te openen en te sluiten, lekkers te verkopen en alles schoon te houden. We proberen daarbij goed contact te blijven houden met de leden, de gemeente en de buurtmensen.

We zorgen er ook voor dat de speeltuin de huisregels volgt. Deze regels zijn voor de veiligheid van de speeltuin en haar bezoekers. 

Het bestuur werkt gratis. Maar het beheer van de speeltuin kost wel geld. We krijgen daarvoor geld van goede doelen, van de gemeente en van de leden. 

Om niks geheim te houden, houden we elk jaar een algemene ledenvergadering. We laten zien wat we gedaan hebben in dat jaar. En we laten zien wat we nog van plan zijn om te doen. Ook laten we zien hoeveel geld van de vereniging we daarvoor gebruiken. Elk lid mag meedoen en meepraten bij een algemene ledenvergadering

Heb je ideeën voor de speeltuin, wil je vrijwilliger worden of wil je ook het bestuur in? Mail dan naar info@svdedoorbraak.nl en we antwoorden je zo snel mogelijk. 

Vrijwilligers

Er zijn verschillende werkgroepen met enthousiaste vrijwilligers voor evenementen, beheer & onderhoud, PR, website en sociale media.

Omdat de speeltuin zo goed loopt, zoeken we nieuwe vrijwilligers voor de werkgroep evenementen maar ook voor beheer tijdens het weekend.

Wil je nieuwe evenementen bedenken en uitvoeren? Of wil je helpen om de speeltuin in het weekend netjes te houden, prikkelstruiken te snoeien, en losse stenen weer veilig op hun plek zetten? Kun je daarbij ook de kiosk helpen draaien en ijsjes verkopen aan de speeltuinkinderen en ze daar heel blij mee maken?

Geef je dan hier op als vrijwilliger. Zó help je om de speeltuin veilig en leuk te houden voor jouw kinderen en die van de buurt.

Onze doelen

Speeltuinvereniging de Doorbraak wil met een nieuwe inclusieve natuurspeeltuin alle stadskinderen de kans geven om vrij en vol fantasie te spelen in de natuur. Hiermee wil de vereniging de gezondheid van alle kinderen verbeteren. Ook wil de vereniging de kinderen leren om zich positief te voelen en respect te hebben voor de natuur en andere mensen.