Algemene ledenvergadering

De vereniging komt jaarlijks bij elkaar voor een algemene ledenvergadering (ALV).

We bespreken dan wat het bestuur in dat jaar heeft gedaan voor de speeltuin, wat de nieuwe plannen zijn voor de speeltuin, hoeveel geld de vereniging heeft en waarvoor het wordt gebruikt.

Het bestuur nodigt alle leden minstens 7 dagen vóór elke ALV uit om de vergadering bij te wonen. Dit doen we per e-mail. 

Hieronder staan de documenten die we gebruiken voor elke vergadering. We publiceren altijd eerst een concept agenda (wat we van plan zijn om te bespreken). Ná elke ALV publiceren we ook de notulen (wat er is besproken tijdens de vergadering).