Algemene ledenvergadering

Wat is de ALV?

De vereniging komt jaarlijks bij elkaar voor een algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur nodigt alle leden uit om mee te doen. 

Wat doen het bestuur tijdens de ALV?

Het bestuur bespreekt in de ALV een aantal dingen –  wat heeft het bestuur gedaan voor de speeltuin dat jaar? Wat zijn de nieuwe plannen voor de speeltuin? Hoe kunnen we die plannen waarmaken? Hoeveel geld heeft de vereniging? En waarvoor is het geld gebruikt in dat jaar? Welke kosten zullen er nog meer zijn in het komend jaar?

Wat doen leden tijdens de ALV?

Leden kunnen over alles meepraten, meedenken en stemmen op voorstellen. Per gezin mag 1 volwassen persoon stemmen. Wil je stemmen maar kan je er niet bij zijn? Machtig (toestemming geven aan) iemand anders om namens jou te stemmen. Dit kan per mail. Leden mogen ook voorstellen doen. Die moet je eerst schrijven naar de speeltuin.

Hoe doe je mee?

Het bestuur nodigt alle leden uit per mail. Dit doen we minstens 7 dagen vóór de ALV. In de mail staat waar je moet zijn en hoe laat.

Wat zijn de punten die we bespreken?

In de linkjes hieronder staan de documenten die we gebruiken tijdens de ALV. Vóór elke ALV plaatsen we daar een concept agenda (wat we van plan zijn om te bespreken). Ná elke ALV plaatsen we daar ook de notulen (wat er is besproken tijdens de vergadering).